Rok 2k17 nám neúprosne skončil … a nastal najvyšší čas na zhrnutie nášho roku 2k17!