OSOBNOSŤ MESTA PIEŠŤANY

Galavečer odovzdávania cien úspešným športovcom a reprezentantov mesta Piešťany. V roku 2017 dostalo podujatie zbrusu nový formát, na ktorom sme participovali s agentúrou Bona Publica, s.r.o. 

Celý galavečer bol sprevádzaný videoprojekciou s dokrútkami s ocenenými športovcami za rok 2016, na ktorej sme sa aktívne podielali.