Firemná grafika

 • logo I. = od 30 €
  (1-2 návrhy určené pre súkromné osoby a malé korporáty, influencerov do 2 500 odberateľov, neziskové organizácie, občianske združenia)
 • logo II. = od 50 €
  (3-4 návrhy určené pre stedné korporáty, influencerov do 5 000 odberateľov)
 • logo III. = od 100 €
  (3-4 návrhy určené pre veľké korporáty, influencerov
 • redizajn = od 40 €
 • hlavičkový papier = od 10 €
 • vizitka = od 10 €
 

Banner

 • tlač = od 40 €
 • web = od 15 €

Web, social media …

 • facebook cover = od 25 €
 • facebook post = od 5 €
 • instagram post = od 5 €
 • web grafika = od 10 €


Plagáty

 • A5 = od 10 €
 • A4 = od 15 €
 • A3 = od 20 €
 • A2 = od 25 €
 • A1 = od 30 €


Billboard

 • grafický návrh od 60 €
 • finalizácia od 30 €

Grafický návrh obsahuje konzultácie, spracovanie graifckého návrhu, výber a odsúhlasenie.
Finalizácia: dopracovanie návrhu k spokojnosti klienta, korektúry, finálne podklady vhodné na tlač podľa zadania.
Hodinová sadzba grafika je 10 €/hod
Položky, ktoré nie sú obsiahnuté k cenníku sú kalkulované individuálne po bezplatnej konzultácií.

×