Krajinský most je most nad riekou Váh v meste Piešťany. Je to kultúrna pamiatka projektovaná v rokoch 1930 – 1931. Železobetónová konštrukcia cestného mosta má sedem polí. Vešadlové rozpätie oblúka má 52 m, ostatné polia majú dĺžku 29 m.

×